کیاسیستم - نرم افزار انبار
حسابداری کیا سیستم حسابداری کیا سیستم
قدرت

قدرت در انجام انواع گزارشات

حسابداری کیا سیستم حسابداری کیا سیستم
دقت

دقت در محاسبات سنگین

حسابداری کیا سیستم حسابداری کیا سیستم
سرعت

سرعت در اجرای گزارشات

حسابداری کیا سیستم حسابداری کیا سیستم
سهولت کاربری

سادگی در کار کردن با نرم افزار

حسابداری کیا سیستم حسابداری کیا سیستم
گزارشات مقایسه ای

به صورت ماهانه,دوماهه و..

حسابداری کیا سیستم حسابداری کیا سیستم
گزارشات مدیریتی

گزارشات مورد نیاز مدیر شرکت

نرم افزار انبار داری

1-منظور از تولید همیشه یک کارخانه با یک یا چند سوله بزرگ و ابزار و ادوات و ماشین آلات سنگین نیست، حتی یک فروشگاه کوچک شیرینی پزی یا یک کارگاه کوچک بسته بندی حبوبات هم در واقع تولید کننده هستند. در واقع فرآیند تبدیل دو یا چند کالا به یک یا چند کالای دیگر را تولید می نامیم.

2-اگر از لحاظ نیاز به امکانات "خرید و فروش"، "حسابداری" و "انبار" در سطح ساده ای قرار دارید و تولید کننده کالا یا محصولی -با تعریفی که گفته شد- هستید، نسخه تولیدی فروشگاهی درست همان چیزی است که به کسب و کار شما نظم و رونق خواهد داد.

3-نکته: اگر به صورت پیمانکار فعالیت دارید و روی محصول کارفرمایان دیگر کاری انجام می دهید (مثلا نخ دیگری را رنگ می کنید و دوباره به او بر می گردانید) حتما سراغ نسخه تولیدی بازرگانی بروید!

اطلاعات پایه

حسابداری کیا سیستم امکان معرفی دوره‏های مالی (دائمی یا ادواری) با تعداد نامحدود.
حسابداری کیا سیستم امکان معرفی و نگه‌داری حساب‌های چند شرکت مختلف به‌صورت مجزا روی یک سیستم
حسابداری کیا سیستم امکان معرفی مراکز هزینه و پروژه به تعداد دلخواه.
حسابداری کیا سیستم امکان تعیین طول کد حساب‌ها در کلیه سطوح (کل، معین، تفصیلی و تفصیلی شناور).
حسابداری کیا سیستم امکان معرفی حساب‌ها در سطوح گروه، کل، معین، تفصیلی و چهار سطح تفصیلی شناور.
حسابداری کیا سیستم امکان برقراری ارتباط حساب‌ها در سطوح کل، معین، تفصیلی، چهار سطح تفصیلی شناور، مراکز هزینه و پروژه با جداول کاربر.
حسابداری کیا سیستم امکان معرفی حساب‌ها، مراکز هزینه یا پروژه، هم‌زمان با وارد کردن اطلاعات سند.
حسابداری کیا سیستم امکان استفاده از سرفصل‌های پیشنهادی سیستم.
حسابداری کیا سیستم امکان معرفی گروه‌های کاربران با سطوح مختلف دسترسی.
حسابداری کیا سیستم امکان معرفی تاییدکنندگان و تصویب‌کنندگان اسناد جهت رعایت سلسه مراتب سازمانی مربوط به تنظیم، تایید و تصویب اسناد حسابداری.
حسابداری کیا سیستم امکان تعریف و استفاده از شرح‌های تکراری.

عملیات اسناد

حسابداری کیا سیستم امکان ایجاد اسناد پیش‌نویس و ثبت اسناد به صورت ثبت عادی یا ثبت قطعی و تخصیص شماره های سریال و عطف برای هر سند.
حسابداری کیا سیستم امکان انتخاب حساب مربوط به هر آرتیکل بر اساس قسمتی از نام حساب یا شماره آن.
حسابداری کیا سیستم امکان نمایش جمع مبالغ بدهکار و بستانکار و میزان اختلاف آن برای هر سند
حسابداری کیا سیستم امکان مرتب‌سازی آرتیکل‌های یک سند بر اساس بدهکار یا بستانکار بودن آرتیکل، کد حساب و کد تفصیلی شناور.
حسابداری کیا سیستم مکان نسبت دادن یک مقدار علاوه بر مبلغ ریالی به هر آرتیکل سند و ارائه گزارش‌ آنها در دفتر مقداری حساب‌ها (جایگزین سیستم انبار).
حسابداری کیا سیستم امکان بستن حساب‌های موقت و صدور سند اختتامیه به صورت خودکار در پایان هر دوره مالی.
حسابداری کیا سیستم امکان فراخوانی فاکتورهای خرید و فروش، رسیدهای دریافت و پرداخت و چک‌ها از طریق فرم سند.
حسابداری کیا سیستم امکان فراخوانی دفتر تفصیلی شناور از طریق فرم سند.

گزارشات

حسابداری کیا سیستم امکان ارائه ترازنامه و صورت سود و زیان منطبق بر استانداردهای حسابداری (به زبان فارسی و به زبان انگلیسی).
حسابداری کیا سیستم امکان ارائه تراز تفصیلی شناور.
حسابداری کیا سیستم امکان تهیه گزارش مانده به تفکیک حساب (گزارش Q) روی کلیه دوره های مالی
حسابداری کیا سیستم امکان تهیه گزارش مانده به تفکیک حساب (گزارش Q) روی کلیه اسناد.
حسابداری کیا سیستم امکان تهیه گزارش بر اساس حساب‌ها، مراکز هزینه و پروژه در دفتر عملیات ارزی.
حسابداری کیا سیستم امکان ارائه گزارش تفصیلی سرریز بودجه، با قابلیت فراخوانی دفتر حساب.
حسابداری کیا سیستم امکان طراحی و ذخیره‌سازی آرتیکل‌های نموداری از مقایسه گردش یا مانده حساب‌ها.
حسابداری کیا سیستم امکان طراحی آرتیکل‌های مقایسه‌ای حساب‌ها در چند دوره مالی.
حسابداری کیا سیستم امکان تهیه گزارش تحلیلی سطوح حساب‌ها براساس کلیه سطوح (کل، معین، تفصیلی، تفصیلی شناور)، مراکز هزینه، پروژه و ارز.
حسابداری کیا سیستم امکان طراحی و ذخیره‌سازی گزارش تحلیلی سطوح حساب‌ها روی کلیه اسناد.
حسابداری کیا سیستم امکان طراحی و ذخیره‌سازی آرتیکل‌های تحلیلی سطوح حساب‌ها با توجه به سند افتتاحیه، سند اختتامیه، سند بستن حساب‌های موقت.
حسابداری کیا سیستم امکان فراخوانی دفتر حساب و گزارش مانده به تفکیک حساب و گزارش گردش ارزی حساب‌ها، از طریق گزارش تحلیلی سطوح حساب‌ها.
حسابداری کیا سیستم امکان محاسبه مانده و گردش ارزی حساب‌ها در کلیه سطوح (کل، معین، تفصیلی و تفصیلی شناور)

دفاتر

حسابداری کیا سیستم امکان تهیه دفاتر حساب روی کلیه اسناد (ثبت شده، ثبت نشده، تراز و ناتراز).
حسابداری کیا سیستم امکان تهیه دفاتر حساب روی کلیه دوره های مالی
حسابداری کیا سیستم امکان تهیه دفتر حساب مرکب (دفتر تفکیکی معین های یک کل یا تفصیلی‌های یک معین).
حسابداری کیا سیستم امکان رأس‌گیری چک‌ها و فاکتورها روی دفاتر حساب
حسابداری کیا سیستم امکان تفکیک سطرهای بدهکار و بستانکار، در حالت نمایش مرکب در دفاتر حساب (دفتر حساب، دفتر تفصیلی شناور، دفتر مرکز هزینه، دفتر پروژه، گزارش گردش ارزی حساب‌ها)

گزارش‌های چاپی

حسابداری کیا سیستم امکان چاپ سریع اطلاعات در کلیه فرم های سیستم.
حسابداری کیا سیستم امکان مشاهده و چاپ سرفصل‌های کل، معین و تفصیلی.
حسابداری کیا سیستم امکان مشاهده و چاپ حساب‌ها با توجه به تفصیلی‌های شناور، مراکز هزینه و پروژه‌ها.
حسابداری کیا سیستم امکان مشاهده و چاپ دفتر روزنامه و دفاتر حساب‌های کل، معین، تفصیلی و تفصیلی شناور.
حسابداری کیا سیستم امکان مشاهده و چاپ خلاصه اسناد حسابداری.
حسابداری کیا سیستم امکان مشاهده و چاپ خلاصه سند ماهیانه از طریق دفترحساب.
حسابداری کیا سیستم امکان تهیه گزارش چاپی سند با درنظرگرفتن تفصیلی‌های شناور، مراکز هزینه و پروژه‌های جدید در ارتباط با یکدیگر
حسابداری کیا سیستم امکان ورود گروهی آرتیکل‌ها از فایل، در فرم مدیریت گزارشات چاپی (Import).
حسابداری کیا سیستم امکان استفاده از توابع پارامتریک در فرم طراحی گزارشات چاپی.

عملیات کنترلی

حسابداری کیا سیستم امکان کنترل کدینگ حساب‌ها در کلیه سطوح، هنگام صدور سند افتتاحیه.
حسابداری کیا سیستم امکان کنترل بودجه از طریق فرم ایجاد/اصلاح حساب (در کلیه سطوح).
حسابداری کیا سیستم امکان کنترل تعداد دفعات ثبت و برگشت هر سند حسابداری.
حسابداری کیا سیستم امکان کنترل شماره و تاریخ اسناد جدید با شماره و تاریخ اسناد صادر شده قبلی.
حسابداری کیا سیستم امکان مسدود کردن برخی حساب‌ها یا کنترل ثبت های بدهکار یا بستانکار برای آنها.
حسابداری کیا سیستم امکان جلوگیری از حذف ارتباط تفصیلی شناور در صورت استفاده در عملیات مالی.
حسابداری کیا سیستم امکان نظارت بر عملکرد کاربران توسط مدیر سیستم (مشاهده رویدادها).
حسابداری کیا سیستم امکان مدیریت دسترسی گروه‌های کاربران به گزارشات چاپی.

امکانات عمومی

حسابداری کیا سیستم امکان تهیه پشتیبان از اطلاعات دیسک سخت و بازیابی، بازسازی و فشرده‌سازی اطلاعات.
حسابداری کیا سیستم امکان انتقال سرفصل‌های حسابداری، مراکز هزینه، پروژه‌ها و اسناد مالی از یک شرکت به شرکت دیگر.
حسابداری کیا سیستم امکان انتقال آرتیکل‌ها از سندی به سند دیگر.
حسابداری کیا سیستم امکان کنترل شماره و تاریخ اسناد جدید با شماره و تاریخ اسناد صادر شده قبلی.
حسابداری کیا سیستم امکان انتقال از فایل متنی، اکسل و XML به سند مالی.
حسابداری کیا سیستم امکان مرتبط کردن تعداد نامحدودی فایل متن، تصویر، pdf و ... به‌عنوان پیوست به هرسند حسابداری.
حسابداری کیا سیستم امکان نمایش پیوست سند توسط نرم‌افزار Paint.
حسابداری کیا سیستم امکان پیوست گروهی چند فایل در فرم سند.
حسابداری کیا سیستم امکان کپی هر آرتیکل دلخواه در حافظه سیستم و استفاده از آن در همان سند یا اسناد دیگر.
حسابداری کیا سیستم امکان ذخیره گزارشات با فرمت HTML و ارسال آن با Email و امکان مشاهده فایل در مقصد به زبان فارسی.
حسابداری کیا سیستم امکان جستجو و فیلترینگ روی دفاتر حسابداری و گزارشات سیستم.
حسابداری کیا سیستم امکان ذخیره فیلتر و استفاده مجدد از آنها.
حسابداری کیا سیستم امکان فراخوانی فرم انتخاب تاریخ و نمایش تقویم در کلیه فرم‌ها.
حسابداری کیا سیستم امکان تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس در فیلدهای ورود تاریخ در کلیه فرم‌ها.
حسابداری کیا سیستم امکان تغییر و ذخیره‌سازی اندازه و موقعیت فرم‌های مختلف
;