کیاسیستم - نرم افزار بتن آماده
قدرت

قدرت در انجام انواع گزارشات

دقت

دقت در محاسبات سنگین

سرعت

سرعت در اجرای گزارشات

سهولت کاربری

سادگی در کار کردن با نرم افزار

گزارشات مقایسه ای

به صورت ماهانه,دوماهه و..

گزارشات مدیریتی

گزارشات مورد نیاز مدیر شرکت

نرم افزار بتن آماده

1-منظور از تولید همیشه یک کارخانه با یک یا چند سوله بزرگ و ابزار و ادوات و ماشین آلات سنگین نیست، حتی یک فروشگاه کوچک شیرینی پزی یا یک کارگاه کوچک بسته بندی حبوبات هم در واقع تولید کننده هستند. در واقع فرآیند تبدیل دو یا چند کالا به یک یا چند کالای دیگر را تولید می نامیم.

2-اگر از لحاظ نیاز به امکانات "خرید و فروش"، "حسابداری" و "انبار" در سطح ساده ای قرار دارید و تولید کننده کالا یا محصولی -با تعریفی که گفته شد- هستید، نسخه تولیدی فروشگاهی درست همان چیزی است که به کسب و کار شما نظم و رونق خواهد داد.

3-نکته: اگر به صورت پیمانکار فعالیت دارید و روی محصول کارفرمایان دیگر کاری انجام می دهید (مثلا نخ دیگری را رنگ می کنید و دوباره به او بر می گردانید) حتما سراغ نسخه تولیدی بازرگانی بروید!

اطلاعات پایه

معرفی اشخاص وشرکت ها وگروهبندی انها
معرفی اپراتورهای باسکول
معرفی کالاها در صورت نیاز وقیمت کالا
معرفی مبدا ومقصد حمل کالا
معرفی نوع خودرو
معرفی صندوق ها
تعریف کالا و گروهبندی آنها در دو سطح
تعریف واحد کالا
معرفی انواع پمپ ( ثابت ، متحرک و ...)
معرفی پمپ ها ، بچینگ ها ، نوع کار (سقف1 – سقف 2 و...) ، عیار بتن ، تولیدی ها ، نوع سیمان ، رده مقاومتی ، شرایط محیطی و ...
ثبت توزین مرحله اول

عملیات اسناد

ثبت قرارداد فروش بتن
ثبت بارنامه بتن وصدور کارت پیمانه
ثبت کرایه کامیون به صورت سرویسی یا تنی – امکان ثبت حق توزین – تحقیقات – ارزش افزوده و...
امکان تعریف اضافات و کسورات در فاکتور فروش توسط مشتری
درج پمپ در صورت نیاز
درج اضافه توقف ، مقدار برگشتی
درج اطلاعات کارت پیمانه
درج مبلغ ویزیتور
ثبت فاکتور نقدی وغیرنقدی
خواندن وزن باسکول به صورت اتومات
درج قیمت کالابه صورت اتومات با توجه به هر مشتری
تعریف برنامه بتن ریزی برای هر روز
ثبت کرایه پمپ ومیکسر جهت اجاره دادن یا اجازه گرفتن پمپ و میکسر
ثبت اولویت بار جهت ارسال بتن

گزارشات

گزارش فروش مصالح به تفکیک مشتری – کامیون – کالا – تاریخ و...
گزارش های تر کیبی بسیار کامل
گزارش بارهای ارسالی توسط کامیون خاص
گزارش بارهای ارسالی توسط کامیون خاص
گزارش کامل از کارکرد کامیون
گزارش از کالای خاص به تفکیک مشتری و روزانه و ماهانه
گزارش روزانه ، ماهانه
گزارشات ترکیبی از کامیون و مشتری
گزارش فروش مصالح از ادرس های خاص
گزارشات کارکرد پمپ ها
گزارشات کامل از قراردادها
گزارشات کامل از قراردادها
گزارشات پرداختی به ویزیتورها و...
هر نوع گزارش که نیاز داشته باشید موجود است
;