کیاسیستم - نرم افزار حقوق و دستمزد
قدرت

قدرت در انجام انواع گزارشات

دقت

دقت در محاسبات سنگین

سرعت

سرعت در اجرای گزارشات

سهولت کاربری

سادگی در کار کردن با نرم افزار

گزارشات مقایسه ای

به صورت ماهانه,دوماهه و..

گزارشات مدیریتی

گزارشات مورد نیاز مدیر شرکت

نرم افزار حقوق و دستمزد

1-منظور از تولید همیشه یک کارخانه با یک یا چند سوله بزرگ و ابزار و ادوات و ماشین آلات سنگین نیست، حتی یک فروشگاه کوچک شیرینی پزی یا یک کارگاه کوچک بسته بندی حبوبات هم در واقع تولید کننده هستند. در واقع فرآیند تبدیل دو یا چند کالا به یک یا چند کالای دیگر را تولید می نامیم.

2-اگر از لحاظ نیاز به امکانات "خرید و فروش"، "حسابداری" و "انبار" در سطح ساده ای قرار دارید و تولید کننده کالا یا محصولی -با تعریفی که گفته شد- هستید، نسخه تولیدی فروشگاهی درست همان چیزی است که به کسب و کار شما نظم و رونق خواهد داد.

3-نکته: اگر به صورت پیمانکار فعالیت دارید و روی محصول کارفرمایان دیگر کاری انجام می دهید (مثلا نخ دیگری را رنگ می کنید و دوباره به او بر می گردانید) حتما سراغ نسخه تولیدی بازرگانی بروید!

اطلاعات پایه

امکان معرفی دوره‏های مالی (دائمی یا ادواری) با تعداد نامحدود.
امکان معرفی و نگه‌داری حساب‌های چند شرکت مختلف به‌صورت مجزا روی یک سیستم
امکان معرفی مراکز هزینه و پروژه به تعداد دلخواه.
امکان تعیین طول کد حساب‌ها در کلیه سطوح (کل، معین، تفصیلی و تفصیلی شناور).
امکان معرفی حساب‌ها در سطوح گروه، کل، معین، تفصیلی و چهار سطح تفصیلی شناور.
امکان برقراری ارتباط حساب‌ها در سطوح کل، معین، تفصیلی، چهار سطح تفصیلی شناور، مراکز هزینه و پروژه با جداول کاربر.
امکان معرفی حساب‌ها، مراکز هزینه یا پروژه، هم‌زمان با وارد کردن اطلاعات سند.
امکان استفاده از سرفصل‌های پیشنهادی سیستم.
امکان معرفی گروه‌های کاربران با سطوح مختلف دسترسی.
امکان معرفی تاییدکنندگان و تصویب‌کنندگان اسناد جهت رعایت سلسه مراتب سازمانی مربوط به تنظیم، تایید و تصویب اسناد حسابداری.
امکان تعریف و استفاده از شرح‌های تکراری.

عملیات اسناد

امکان ایجاد اسناد پیش‌نویس و ثبت اسناد به صورت ثبت عادی یا ثبت قطعی و تخصیص شماره های سریال و عطف برای هر سند.
امکان انتخاب حساب مربوط به هر آرتیکل بر اساس قسمتی از نام حساب یا شماره آن.
امکان نمایش جمع مبالغ بدهکار و بستانکار و میزان اختلاف آن برای هر سند
امکان مرتب‌سازی آرتیکل‌های یک سند بر اساس بدهکار یا بستانکار بودن آرتیکل، کد حساب و کد تفصیلی شناور.
مکان نسبت دادن یک مقدار علاوه بر مبلغ ریالی به هر آرتیکل سند و ارائه گزارش‌ آنها در دفتر مقداری حساب‌ها (جایگزین سیستم انبار).
امکان بستن حساب‌های موقت و صدور سند اختتامیه به صورت خودکار در پایان هر دوره مالی.
امکان فراخوانی فاکتورهای خرید و فروش، رسیدهای دریافت و پرداخت و چک‌ها از طریق فرم سند.
امکان فراخوانی دفتر تفصیلی شناور از طریق فرم سند.

گزارشات

امکان ارائه ترازنامه و صورت سود و زیان منطبق بر استانداردهای حسابداری (به زبان فارسی و به زبان انگلیسی).
امکان ارائه تراز تفصیلی شناور.
امکان تهیه گزارش مانده به تفکیک حساب (گزارش Q) روی کلیه دوره های مالی
امکان تهیه گزارش مانده به تفکیک حساب (گزارش Q) روی کلیه اسناد.
امکان تهیه گزارش بر اساس حساب‌ها، مراکز هزینه و پروژه در دفتر عملیات ارزی.
امکان ارائه گزارش تفصیلی سرریز بودجه، با قابلیت فراخوانی دفتر حساب.
امکان طراحی و ذخیره‌سازی آرتیکل‌های نموداری از مقایسه گردش یا مانده حساب‌ها.
امکان طراحی آرتیکل‌های مقایسه‌ای حساب‌ها در چند دوره مالی.
امکان تهیه گزارش تحلیلی سطوح حساب‌ها براساس کلیه سطوح (کل، معین، تفصیلی، تفصیلی شناور)، مراکز هزینه، پروژه و ارز.
امکان طراحی و ذخیره‌سازی گزارش تحلیلی سطوح حساب‌ها روی کلیه اسناد.
امکان طراحی و ذخیره‌سازی آرتیکل‌های تحلیلی سطوح حساب‌ها با توجه به سند افتتاحیه، سند اختتامیه، سند بستن حساب‌های موقت.
امکان فراخوانی دفتر حساب و گزارش مانده به تفکیک حساب و گزارش گردش ارزی حساب‌ها، از طریق گزارش تحلیلی سطوح حساب‌ها.
امکان محاسبه مانده و گردش ارزی حساب‌ها در کلیه سطوح (کل، معین، تفصیلی و تفصیلی شناور)

دفاتر

امکان تهیه دفاتر حساب روی کلیه اسناد (ثبت شده، ثبت نشده، تراز و ناتراز).
امکان تهیه دفاتر حساب روی کلیه دوره های مالی
امکان تهیه دفتر حساب مرکب (دفتر تفکیکی معین های یک کل یا تفصیلی‌های یک معین).
امکان رأس‌گیری چک‌ها و فاکتورها روی دفاتر حساب
امکان تفکیک سطرهای بدهکار و بستانکار، در حالت نمایش مرکب در دفاتر حساب (دفتر حساب، دفتر تفصیلی شناور، دفتر مرکز هزینه، دفتر پروژه، گزارش گردش ارزی حساب‌ها)

گزارش‌های چاپی

امکان چاپ سریع اطلاعات در کلیه فرم های سیستم.
امکان مشاهده و چاپ سرفصل‌های کل، معین و تفصیلی.
امکان مشاهده و چاپ حساب‌ها با توجه به تفصیلی‌های شناور، مراکز هزینه و پروژه‌ها.
امکان مشاهده و چاپ دفتر روزنامه و دفاتر حساب‌های کل، معین، تفصیلی و تفصیلی شناور.
امکان مشاهده و چاپ خلاصه اسناد حسابداری.
امکان مشاهده و چاپ خلاصه سند ماهیانه از طریق دفترحساب.
امکان تهیه گزارش چاپی سند با درنظرگرفتن تفصیلی‌های شناور، مراکز هزینه و پروژه‌های جدید در ارتباط با یکدیگر
امکان ورود گروهی آرتیکل‌ها از فایل، در فرم مدیریت گزارشات چاپی (Import).
امکان استفاده از توابع پارامتریک در فرم طراحی گزارشات چاپی.

عملیات کنترلی

امکان کنترل کدینگ حساب‌ها در کلیه سطوح، هنگام صدور سند افتتاحیه.
امکان کنترل بودجه از طریق فرم ایجاد/اصلاح حساب (در کلیه سطوح).
امکان کنترل تعداد دفعات ثبت و برگشت هر سند حسابداری.
امکان کنترل شماره و تاریخ اسناد جدید با شماره و تاریخ اسناد صادر شده قبلی.
امکان مسدود کردن برخی حساب‌ها یا کنترل ثبت های بدهکار یا بستانکار برای آنها.
امکان جلوگیری از حذف ارتباط تفصیلی شناور در صورت استفاده در عملیات مالی.
امکان نظارت بر عملکرد کاربران توسط مدیر سیستم (مشاهده رویدادها).
امکان مدیریت دسترسی گروه‌های کاربران به گزارشات چاپی.

امکانات عمومی

امکان تهیه پشتیبان از اطلاعات دیسک سخت و بازیابی، بازسازی و فشرده‌سازی اطلاعات.
امکان انتقال سرفصل‌های حسابداری، مراکز هزینه، پروژه‌ها و اسناد مالی از یک شرکت به شرکت دیگر.
امکان انتقال آرتیکل‌ها از سندی به سند دیگر.
امکان کنترل شماره و تاریخ اسناد جدید با شماره و تاریخ اسناد صادر شده قبلی.
امکان انتقال از فایل متنی، اکسل و XML به سند مالی.
امکان مرتبط کردن تعداد نامحدودی فایل متن، تصویر، pdf و ... به‌عنوان پیوست به هرسند حسابداری.
امکان نمایش پیوست سند توسط نرم‌افزار Paint.
امکان پیوست گروهی چند فایل در فرم سند.
امکان کپی هر آرتیکل دلخواه در حافظه سیستم و استفاده از آن در همان سند یا اسناد دیگر.
امکان ذخیره گزارشات با فرمت HTML و ارسال آن با Email و امکان مشاهده فایل در مقصد به زبان فارسی.
امکان جستجو و فیلترینگ روی دفاتر حسابداری و گزارشات سیستم.
امکان ذخیره فیلتر و استفاده مجدد از آنها.
امکان فراخوانی فرم انتخاب تاریخ و نمایش تقویم در کلیه فرم‌ها.
امکان تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس در فیلدهای ورود تاریخ در کلیه فرم‌ها.
امکان تغییر و ذخیره‌سازی اندازه و موقعیت فرم‌های مختلف
;