برد اصلی، صفحه ای است که درون محفظه (Case) رایانه قرار دارد و قطعات اصلی سیستم مانند ریزپردازنده (Microprocessor) و حافظه، روی آن قرار می گیرند.

وسایلی که در بیرون محفظه رایانه قرار دارند از قبیل صفحه کلید، ماوس و صفحه نمایش فقط از طریق برد اصلی (Mainboard) می توانند با سیستم رایانه ارتباط برقرار کنند.