• >امکان معرفي دوره‏هاي مالي (دائمي يا ادواري) با تعداد نامحدود.
 • >امکان معرفي و نگه‌داري حساب‌هاي چند شرکت مختلف به‌صورت مجزا روي يک سيستم
 • >امکان معرفي مراکز هزينه و پروژه به تعداد دلخواه.
 • >امکان تعيين طول کد حساب‌ها در کليه سطوح (کل، معين، تفصيلي و تفصيلي شناور).
 • >امکان معرفي حساب‌ها در سطوح گروه، کل، معين، تفصيلي و چهار سطح تفصيلي شناور.
 • >امکان برقراري ارتباط حساب‌ها در سطوح کل، معين، تفصيلي، چهار سطح تفصيلي شناور، مراکز هزينه و پروژه با جداول کاربر.
 • >امکان معرفي حساب‌ها، مراکز هزينه يا پروژه، هم‌زمان با وارد کردن اطلاعات سند.
 • >امکان استفاده از سرفصل‌هاي پيشنهادي سيستم.
 • >امکان معرفي گروه‌هاي کاربران با سطوح مختلف دسترسي.
 • >امکان معرفي تاييدکنندگان و تصويب‌کنندگان اسناد جهت رعايت سلسه مراتب سازماني مربوط به تنظيم، تاييد و تصويب اسناد حسابداري.
 • >امکان تعريف و استفاده از شرح‌هاي تکراري.
 • >امکان ايجاد اسناد پيش‌نويس و ثبت اسناد به صورت ثبت عادي يا ثبت قطعي و تخصيص شماره هاي سريال و عطف براي هر سند.
 • >امکان انتخاب حساب مربوط به هر آرتيکل بر اساس قسمتي از نام حساب يا شماره آن.
 • >امکان نمايش جمع مبالغ بدهکار و بستانکار و ميزان اختلاف آن براي هر سند
 • >امکان مرتب‌سازي آرتيکل‌هاي يک سند بر اساس بدهکار يا بستانکار بودن آرتيکل، کد حساب و کد تفصيلي شناور.
 • >مکان نسبت دادن يک مقدار علاوه بر مبلغ ريالي به هر آرتيکل سند و ارائه گزارش‌ آنها در دفتر مقداري حساب‌ها (جايگزين سيستم انبار).
 • >امکان بستن حساب‌هاي موقت و صدور سند اختتاميه به صورت خودکار در پايان هر دوره مالي.
 • >امکان فراخواني فاکتورهاي خريد و فروش، رسيدهاي دريافت و پرداخت و چک‌ها از طريق فرم سند.
 • >امکان فراخواني دفتر تفصيلي شناور از طريق فرم سند.
 • >امکان ارائه ترازنامه و صورت سود و زيان منطبق بر استانداردهاي حسابداري (به زبان فارسي و به زبان انگليسي)
 • >امکان ارائه تراز تفصيلي شناور.
 • >امکان تهيه گزارش مانده به تفکيک حساب (گزارش Q) روي کليه دوره هاي مالي
 • >امکان تهيه گزارش مانده به تفکيک حساب (گزارش Q) روي کليه اسناد.
 • >امکان تهيه گزارش بر اساس حساب‌ها، مراکز هزينه و پروژه در دفتر عمليات ارزي.
 • >امکان ارائه گزارش تفصيلي سرريز بودجه، با قابليت فراخواني دفتر حساب.
 • >امکان طراحي و ذخيره‌سازي آرتيکل‌هاي نموداري از مقايسه گردش يا مانده حساب‌ها.
 • >امکان طراحي آرتيکل‌هاي مقايسه‌اي حساب‌ها در چند دوره مالي.
 • >امکان تهيه گزارش تحليلي سطوح حساب‌ها براساس کليه سطوح (کل، معين، تفصيلي، تفصيلي شناور)، مراکز هزينه، پروژه و ارز.
 • >امکان طراحي و ذخيره‌سازي گزارش تحليلي سطوح حساب‌ها روي کليه اسناد.
 • >امکان طراحي و ذخيره‌سازي آرتيکل‌هاي تحليلي سطوح حساب‌ها با توجه به سند افتتاحيه، سند اختتاميه، سند بستن حساب‌هاي موقت.
 • >امکان فراخواني دفتر حساب و گزارش مانده به تفکيک حساب و گزارش گردش ارزي حساب‌ها، از طريق گزارش تحليلي سطوح حساب‌ها
 • >امکان محاسبه مانده و گردش ارزي حساب‌ها در کليه سطوح (کل، معين، تفصيلي و تفصيلي شناور)
 • >امکان تهيه دفاتر حساب روي کليه اسناد (ثبت شده، ثبت نشده، تراز و ناتراز)
 • >امکان تهيه دفاتر حساب روي کليه دوره هاي مالي
 • >امکان تهيه دفتر حساب مرکب (دفتر تفکيکي معين هاي يک کل يا تفصيلي‌هاي يک معين).
 • >امکان رأس‌گيري چک‌ها و فاکتورها روي دفاتر حساب
 • >امکان تفکيک سطرهاي بدهکار و بستانکار، در حالت نمايش مرکب در دفاتر حساب (دفتر حساب، دفتر تفصيلي شناور، دفتر مرکز هزينه، دفتر پروژه، گزارش گردش ارزي حساب‌ها)
 • >امکان چاپ سريع اطلاعات در کليه فرم هاي سيستم.
 • >امکان مشاهده و چاپ سرفصل‌هاي کل، معين و تفصيلي
 • >امکان مشاهده و چاپ خلاصه اسناد حسابداري.
 • >امکان مشاهده و چاپ خلاصه سند ماهيانه از طريق دفترحساب
 • >امکان تهيه گزارش چاپي سند با درنظرگرفتن تفصيلي‌هاي شناور، مراکز هزينه و پروژه‌هاي جديد در ارتباط با يکديگر
 • >امکان ورود گروهي آرتيکل‌ها از فايل، در فرم مديريت گزارشات چاپي (Import).
 • >امکان استفاده از توابع پارامتريک در فرم طراحي گزارشات چاپي.
 • >امکان کنترل بودجه از طريق فرم ايجاد/اصلاح حساب (در کليه سطوح)
 • >امکان کنترل تعداد دفعات ثبت و برگشت هر سند حسابداري
 • >امکان کنترل شماره و تاريخ اسناد جديد با شماره و تاريخ اسناد صادر شده قبلي.
 • >امکان مسدود کردن برخي حساب‌ها يا کنترل ثبت هاي بدهکار يا بستانکار براي آنها
 • >امکان جلوگيري از حذف ارتباط تفصيلي شناور در صورت استفاده در عمليات مالي
 • >امکان نظارت بر عملکرد کاربران توسط مدير سيستم (مشاهده رويدادها).
 • >امکان مديريت دسترسي گروه‌هاي کاربران به گزارشات چاپي.
 • >امکان تهيه پشتيبان از اطلاعات ديسک سخت و بازيابي، بازسازي و فشرده‌سازي اطلاعات.
 • >امکان انتقال سرفصل‌هاي حسابداري، مراکز هزينه، پروژه‌ها و اسناد مالي از يک شرکت به شرکت ديگر.
 • >امکان انتقال آرتيکل‌ها از سندي به سند ديگر.
 • >امکان کنترل شماره و تاريخ اسناد جديد با شماره و تاريخ اسناد صادر شده قبلي.
 • >امکان انتقال از فايل متني، اکسل و XML به سند مالي.
 • >امکان مرتبط کردن تعداد نامحدودي فايل متن، تصوير، pdf و ... به‌عنوان پيوست به هرسند حسابداري.
 • >امکان نمايش پيوست سند توسط نرم‌افزار Paint
 • >امکان پيوست گروهي چند فايل در فرم سند
 • >امکان کپي هر آرتيکل دلخواه در حافظه سيستم و استفاده از آن در همان سند يا اسناد ديگر.
 • >امکان ذخيره گزارشات با فرمت HTML و ارسال آن با Email و امکان مشاهده فايل در مقصد به زبان فارسي.
 • >امکان جستجو و فيلترينگ روي دفاتر حسابداري و گزارشات سيستم.
 • >امکان ذخيره فيلتر و استفاده مجدد از آنها.
 • >امکان فراخواني فرم انتخاب تاريخ و نمايش تقويم در کليه فرم‌ها.
 • >امکان تبديل تاريخ شمسي به ميلادي و بالعکس در فيلدهاي ورود تاريخ در کليه فرم‌ها.
 • >امکان تغيير و ذخيره‌سازي اندازه و موقعيت فرم‌هاي مختلف
 • >امکان تعريف هر يک از برگه هاجهت نياز به تأييد داشتن
 • >امکان انتفال اطلاعات از اکسل
 • >امکان خروجی به اکسل از اطلاعات
 • >امکان ذخيره تمامي گزارشات به فرمت هاي pdf,doc,xml,jpg,bmpو...
 • >امکان طراحي چاپ ها توسط کاربر
 • >امکان داشتن نامحدود نمونه چاپ در هر قسمت
 • >اتصال به سامانه پيامکي جهت ارسال پيامک از نرم افزار
 • >پشتيبان گيري به صورت اتومات و بدون دخالت کاربر
 • >ثبت توضيحات تکراري و استفاده از آن در هنگام نياز
 • >استفاده از کليدهاي ميانبر در فرم ها براي دسترسي سريعتر
 • >تعيين سطح دسترسي براي تمامي بخش هاي سيستم
 • >تعريف گروه هاي کاربري و کاربر به تعداد نامحدود
 • >گزارش عملکرد کاربران از تمامي عمليات انجام شده در يک بازه زماني شامل ابطال، حذف،اصلاح، ثبت و ...