محصولات ما


حسابداری

سیستم حسابداری مالی ، با رعایت استانداردهای حسابداری

خرید و فروش

صدور فاکتور های خرید ، فروش ، برگشت ازخرید و فروش، قراردادها

خزانه داری

دریافت ، پرداخت ، تنخواه گردان ، عملیات چک ، اسناد تضمینی

انبارداری

رسید موقت ، رسید ، حواله ، انبارگردانی ، ریالی کردن برگه های انبار

حقوق و دستمزد

معرفی پرسنل ، تعریف حکم حقوقی ، صدور فیش حقوقی ، لیست حقوق

بتن آماده

صدور کارت اطلاعات پیمانه ، کرایه میکسر ، کرایه پمپ ، انعام پمپ و میکسر

فروش مصالح

صدور قبض باسکول ، کرایه رانندگان ، اتصال به باسکول ، پلاک خوان

کنترل تردد

ثبت ورود و خروج خودروها بوسیله دوربین ، و گزارش آنها

موبایل

اتصال به تمامی نرم افزارهای کیاسیستم ،و امکان ثبت و گزارش گیری از سیستم