بتن آماده

بتن آماده چیست و روش ساخت و انتقال آن ...

اطلاعات بیشتر

انواع مختلف بتن ها

انواع مختلف بتن ها از نظر جنس ...

اطلاعات بیشتر

دفاتر حسابداری

دفاتر حسابداری: 1_ دفاتررسمی و قانونی که شامل دفتر روزنامه و دفتر کل هستند 2_ دفاتر غیر رسمی یا کمکی که مهمترین آنها دفتر معین است ...

اطلاعات بیشتر

شاتکریت

به پمپ کردن بتن با فشار بالا بر روی سطح مورد نظر شاتکریت می گویند ...

اطلاعات بیشتر

مزایای بتن

استفاده از بتن در پروژه های مختلف و مزایای آنها ...

اطلاعات بیشتر

معایب بتن

همانطور که در مطالب قبل گفته شد بتن ها مزایا و معایبی دارند . ما در این مقاله شمارا با تعدادی از این معایب آشنا کنیم ...

اطلاعات بیشتر

بارنامه چیست و کاربرد آن

در این مقاله شما با بارنامه و کاربرد آن آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر

پمپ بتن

پمپ بتن چیست و انواع آن ...

اطلاعات بیشتر

شن و ماسه چیست و انواع آن

در این مقاله با شن و ماسه و انواع آنها آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر

شن و ماسه

تفاوت شن و ماسه ...

اطلاعات بیشتر

اصطلاحات و کاربرد ماسه های مختلف

در این بخش در مورد با اصتلاحات ماسه ها و کاربرد آنها مطالبی در نظر گرفته ایم ...

اطلاعات بیشتر

ماسه بادی چیست؟

توضیحاتی درمورد ماسه بادی ...

اطلاعات بیشتر

پوکه معدنی

پوکه معدنی چیست؟و نمونه ای از نحوه استخراج آن ...

اطلاعات بیشتر

ویژه گی های پوکه معدنی

در این قسمت مطالبی درمورد ویژه گی های پوکه معدنی ، کاربرد و رنگ آنها در نظر گرفته شده ...

اطلاعات بیشتر

گچ چیست و چند سال قدمت دارد؟

دراین مقاله شما با گچ آشنا می شوید که گچ چیست و از چندسال قبل کشف شده است ...

اطلاعات بیشتر

رنگ و جنس گچ

در این مقاله با جنس و رنگ گچ آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر

خلوص سنگ گچ

در این مقاله شما با موادی که در سنگ گچ وجود دارد آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر

آسفالت چیست؟

در این مقاله شما با آسفالت آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر

آجر و کاربرد آن

در این مقاله با آجر و کاربرد آن آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر

اصول انبار داری

دراین مقاله با شیوه ی انبار داری آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر

باسکول

در این مقاله شما با باسکول آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر

قواعد اصلی حسابداری

دراین مقاله شما با قواعد اصلی آشنا میشوید ...

اطلاعات بیشتر

نرم افزار حسابداری واقعی

در این مقاله با نرم افزار حسابداری واقعی آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر

برسی تاثیر مالیات بر درآمد حسابداری

در این مقاله شما به صورت مختصر با مالیات آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر

چه کسانی مشمول به پرداخت مالیات می باشند؟

دراین مقاله شما متوجه می شوید که چه کسانی مشمول به پرداخت مالیات هستند ...

اطلاعات بیشتر

مهارت های یک حسابدار

در این مقاله شم ب مهارت هایب یک حسابدار آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر

آشنایی با سیستم حسابداری

تعریف حسابداری: فن اطلاعات/ جمع آوری و طبقه بندی/ ثبت و خلاصه کردن وضعیت می باشد. ...

اطلاعات بیشتر

اسناد حسابداری

سندحسابداری:سندحسابداری نوشته ای است که در آن آثا مالی یک یا چند رویداد مالی نوشته می شود.مانند:فاکتور خرید و فروش یا قبض ها ...

اطلاعات بیشتر

گزارش های حسابداری

در سیستم های حسابداری کامپیوتری، با ورود اسناد حسابداری به سیستم، غالب گزارشهای حسابداری که مورد نیاز حسابداران است قایل استخراج م ...

اطلاعات بیشتر

حساب ها

نرم افزار های حسابداری عموما به دین شکل طراحی شده اند که در زمان نصب اولیه نرم افزار ، باید برای حساب های کل ، معین و تفضیلی ، کد ...

اطلاعات بیشتر

انواع تخفیفات و برگشت از خرید

انواع تخفیفات و برگشت از خرید کالا و نحوه ی ثبت آنها: 1_ تخفیف تجاری 2_ تخفیف بابت معیوب بودن کالا و برگشت بخشی از کالا ی خریداری ...

اطلاعات بیشتر

ترازهای حسابداری

تراز نامه: ترازنامه یا صورت وضعیت مالی که خلاصه وضعیت مالی موسسه را در یک تاریخ معینی مشخص می کند. ...

اطلاعات بیشتر

نرم افزار های حسابداری

نرم افزار های حسابداری: نرم افزار های حسابداری نرم افزار هائی هستند که که اختصاصا برای انجام عملیات حسابداری طراحی شده اند و با اس ...

اطلاعات بیشتر

صورت های مالی اساسی و موجودی کالا

صورت های مالی اساسی: 1_ صورت سود و زیان 2_ صورت تعقییرات سرمایه(که فقط در موسسات و شرکت های غیر سهامی تهیه می شود) 3_ صورت وضعیت م ...

اطلاعات بیشتر

دارائی ها ، بدهی ها، هزینه

انواع دارائی ها: دارائی های جاری و دارائی های غیر جاری و ثابت: دارائی های جاری: دارائی هایی هستند که سریعا می توان آنهارا به پول ...

اطلاعات بیشتر

نکات کلیدی حسابداری

در این مقاله با نکات کلیدی حسابداری آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر

حسابداری صنعتی یا بهای تمام شده

در این مقاله شما با حسابداری بهای شده یا حسابداری صنعی آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر

وظایف حسابداری بهای تمام شده

در این مقاله با وظایف حسابداری صنعتی یا بهای تمام شده ...

اطلاعات بیشتر

مراحل حسابداری شرکت های تولیدی

در این مقاله شما با مراحل کار یک حسابدار شرکت تولیدی آشن می شوید ...

اطلاعات بیشتر

برخی از تفاوت های حسابداری مدیریت با حسابداری مالی

دراین مقاله شما با برخی از تفاوت های حسابداری مدیریت با حسابداری مالی ...

اطلاعات بیشتر

قفل سخت افزاری

در این مقاله شما با قفل سخت افزاری آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر

بستن حساب ها

در این مقاله شما با روش بستن حساب ها آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر

استاندارد های حسابدار ی

در این مقاله شما با استاندارد های حسابداری آشنا می شوید ...

اطلاعات بیشتر