آجر ها و بلوک ها
آجر ها جز مصالح ساختمانی و جایگزین خوبی برای سنگ ها هستند می توان گفت که آجر یک نوع سنگ است که به دست انسان درست شده است. این نوع سنگ از تغییراتی که در خشت خام به وجود می آید، ساخته می شوند. آجرها بر اساس مواد اولیه، نوع تولید و محل آن بسیار متنوع هستند. در بین آن ها آجرهایی که با رس ساخته شده اند، یکی از قدیمی ترین و قدمت دار ترین آجرها می باشند و به فراوانی یافت می شوند. قدمت آن ها به چند هزار سال می رسد. امروزه با پیشرفت علم در صنعت مصالح ساختمانی و معماری، آجرهای با کیفیتی با ابعاد و ظاهری مختلف ساخته شده اند.

آجر های رسی
همانطور که ذکر شد آجر های رسی قدمت زیادی در بین آجر های دیگر دارند. دلیل استفاده از آجر در وهله اول فراوانی خاک رس می باشد و این که سنگ ها زیاد در دسترس نمی باشند و هزینه آن ها ممکن است گران تر باشد. سنگ ها به خاطر سخت بودنشان نمی توانند فرم دلخواه را به خود بگیرند و دارای دور ریز زیادی می باشند. از آن طرف گلی که از خاک رس مرغوب به دست می آید فراوان است، تولید آن کم هزینه تر است، به راحتی شکل می گیرد و در عین حال زیبا است. به این ترتیب با استفاده از قالب و حرارت به این گل ها میتوان آن ها را شکل داد و سخت کرد.

مصارف آجر
آجر اولین بار در بین النهرین توسط باستان شناسان کشف شد. در معماری ایران باستان شواهدی از آجر کاری های با عظمت دیده می شود که نشان از پیشرفت ایرانیان در معماری و مصالح ساختمانی است. از نمونه های مهم این بناهای با عظمت می توان زیگورات چغازنبیل، کاخ های فیروز آباد، ایوان مدائن و غیره را نام برد. همچنین مساجد شهرهایی مانند اصفهان و یزد بیشترین استفاده از آجر ها را دارند. آجر ها در طی سال ها و تجربه های فراوان پیشرفت کردند و متحول شده اند. تا جایی که ساختار آن با تناسب و توانایی های انسان تناسب دارد. مصالح آجر می توانند به راحتی در هم ترکیب و قفل شوند. این مزیت مهم برای ساختمان سازی ها به منظور اتصال دو دیوار استفاده می شوند. در واقع آجرها را می توان با کمک ملات ساختمانی به یکدیگر متصل کرد و در نتیجه سطح هماهنگ و یکنواختی را می توانیم به دست بیاوریم. در این کار از آجر ها برای اجرای قوس در گنبد ها و طاق های بناهای قدیمی قبل از دوره ساسانیان، استفاده های فراوانی می کردند. و مصارف آن ها رواج زیادی داشت.