امین الگوریتم کیاسیستم

تماس با ما

 

در صورت ارائه پیشنهاد یا انتقاد ، در این بخش وارد نمایید
CaptchaCode

 

تلفن های تماس :

۰۵۱-۹۱۰۱۲۰۰۸

۰۵۱۳-۷۱۳-۶۱۱۰

۰۵۱۳-۷۱۳-۶۱۲۰

۰۵۱۳-۷۱۳-۶۱۲۱

۰۵۱۳-۷۱۳-۵۱۰۹


شماره موبایل در خارج از ساعات اداری :

۰۹۱۵-۶۲۰۰۰-۷۹ ( فروش )

۰۹۱۵-۶۲۰۰۰-۵۹ ( پشتیبانی )

۰۹۱۵-۶۲۰۰۰-۴۹ ( روابط عمومی )

۰۹۱۵-۵۳۲-۹۹۸۰ ( مدیریت )


ایمیل :

Info@kiasystem.ir 

آدرس :

مشهد - قرنی ۲۹ ساختمان ۱۲۲۵ طبقه دوم واحد ۷