استخدام

همکاری با ما

ما در کیاسیستم معتقدیم پیشرفتهایی که به دست آورده ایم نتیجه تلاش تک تک افراد شرکت بوده است و به قدرت افرادمان برای رسیدن به هدفهای بلند شرکت ایمان داریم. از این رو همواره در تلاشیم تا نیروهای توانمند و پر انرژی ای راکه از کار در یک محیط پویا لذت می برند به جمع همکارانمان اضافه کنیم. شما هم برای شکوفا کردن توانایی های خود به ما بپیوندید.

جهت استخدام فرم زیر را تکمیل نمایید

کسانی که مایل به کار در کیاسیستم هستند، باید خصوصیات زیر را دارا باشند

   روحیه کار تیمی

  اشتیاق و علاقه و لذت بردن از کار

  پویایی و تلاش پیوسته برای رشد توانایی ها و استعدادهای فردی

  تعهد به اصول اخلاقی مانند راست گویی، امانت داری، داشتن حس احترام قلبی و ابراز احترام در عمل نسبت به دیگران

   پیرو اصول اخلاقی در ارتباطات اجتماعی

مزایای کار در کیاسیستم

  محیط کاری سالم و به دور از استرس

  برخورداری از فرصت برای شکوفایی استعداد ها و خلاقیت ها

  حقوق و مزایای مناسب

شرایط کاری کیاسیستم

   یک هفته انجام کار به صورت آزمایشی

  ساعت کاری 8 ساعت در روز

  توانایی تطابق روحیات با فرهنگ سازمانی

  رعایت کلیه مفاد مقرراتی داخلی

CaptchaCode