پمپ بتن چیست؟

پمپ بتن دستگاهی است که در پشت میکسر بتن قرار گرفته و میکسر بار خود را درون مخزن پمپ تخلیه کرده و پمپ بتن ها را به مکان دلخواه پروژه انتقال میدهد.

انواع پمپ ها

             پمپ روی کامیون

            پمپ تریلری(سیار)

علاوه بر این دو نوع پمپ برای بتن، پمپ های بتن نصب شده بر روی ریل و اسکید (لغزنده) نیز وجود دارد . البته لازم به ذکر است این نوع پمپ های بتن به دلیل این که فقط در محل کار های خاص مانند معادن و تونل ها استفاده میشود ، زیاد از آنها استفاده نمی شود