شن و ماسه
جنس و خصوصیات مختلف شن و ماسه در هر ناحیه متفاوت می باشد یعنی در کشور پهناور ایرن که هر ناحیه اب و هوای متفاوت دارد، مشخصات معینی دارد 
با توجه این که از ملات برای قسمت های مختلف ساختمان استفاده می شود مثلا باید در نظر داشته باشیم که سنگدانه ها چه رفتاری مقابل اسیدها و بازه ها مخصوصا سولفات نشان میدهند.

شناخت ماسه ها
به دانه های ریز ماسه بادی،به دانه های درشت تر ماسه،وهمین طور به دانه های درشت تر شن و قلوه سنگ،پاره سنگ،تخته سنگ،صخره و....... می گویند.
منابع تهیه شن و ماسه
شن و ماسه برای کار های ساختمانی به دو گونه تهیه می شود.
1_ شن و ماسه طبیعی 
2_ شن و ماسه شکسته

شن و ماسه طبیعی: 
هر سال پس از فصل بارندگی و طغیان رودخانه ها مقدار زیادی شن و ماسه در بستر رودخانه بافی می ماند که پس از کم شدن آب رودخانه ها این منابع در دسترس قرار میگیرد و این ماسه هارا پس از شستن و سرند کردن مورد استفاده قرار میگیرد.
شن و ماسه شکسته:
تکه سنگ های درشت را بعد از تعیین جنس آن در سنگ شکن های مختلف شکسته و خرد می شود آنگاه آنرا به وسیله ی الک های مخصوص دانه بندی می شود و به مصرف می رسد.