حافظه رم (RAM)

حافظه (RAM) ، یک حافظه موقتی برای نگهداری برنامه و داده ای است که واحد پردازنده مرکزی در حال پردازش آن است. برنامه ها برای اجرا باید در حافظه RAM قرار گیرند، به همین دلیل گاهی به آن حافظه کاری می گویند. چون دست یابی به داده موجود در حافظه RAM به محل قرارگرفتن آن بستگی ندارد، به آن حافظه با دست یابی تصادفی گفته می شود. همچنین به دلیل اینکه با خاموش شدن رایانه و یا قطع برق تمام محتوای حافظه RAM از بین می رود، به آن حافظه موقتی می گویند. به همین دلیل هنگام کار روی برنامه و یا داده خاص، لازم است هر چند دقیقه یک بار نتایج را در حافظه جانبی، ذخیره کرد تا اگر به دلیلی مثل قطع برق، اطلاعات حافظه RAM از بین رفت، یک نسخه از آن اطلاعات وجود داشته باشد.

در ضمن حافظه RAM از نوع خواندنی-نوشتنی است، یعنی هم می توان از آن اطلاعات را خواند و هم روی آن نوشت. حافظه های RAM با ظرفیت های متفاوتی وجود دارند و درون شیارهای مربوط بر روی برد اصلی قرار می گیرند.

ظرفیت حافظه RAM یکی از عوامل تعیین کننده سرعت اجرای برنامه است.