حافظه ROM، حافظه ای است فقط خواندنی که محتوای آن ثابت و غیرقابل تغییر است. این حافظه برای ذخیره دائمی اطلاعات اولیه درباره مشخصات سیستم به کار می رود. برای مثال، حافظه ROM شامل برنامه ها و دستورالعمل هایی است که برای راه اندازی رایانه مورد نیازند. سازندگان برد اصلی، داده لازم را در تراشه های این حافظه ذخیره می کنند و کاربر نمی تواند اطلاعات موجود در آن را تغییر دهد. بدیهی است خاموش کردن دستگاه رایانه و همچنین قطع برق هیچ تاثیری بر اطلاعات موجود در حافظه ROM ندارد.