صفحه کلید : صفحه کلید متداول ترین ابزار ورودی است. یک صفحه کلید دارای کلیدهای حروف، علائم، ارقام و برخی کلیدهای دیگر است. با فشار هر کلید، مدار الکترونیکی مربوط به آن، سیگنالی را تولید کرده و به CPU ارسال می کند. سپس CPU، آن را به کد قابل فهم برای رایانه تبدیل می کند.

ماوس : از این وسیله با روش اشاره کردن برای ورود داده ها و اجرای فرامین استفاده می شود. ماوس برای کنترل یک اشاره گر که روی صفحه نمایش دیده می شود و معمولا به شکل یک فلش است، به کار می رود. ماوس دارای یک گوی مکانیکی یا یک حسگر است که زیر آن قرار دارد. با حرکت ماوس بر روی یک سطح صاف و مسطح، سیگنال های الکتریکی ارسال شده به رایانه، منجر به حرکت اشاره گر بر روی صفحه نمایش می شوند.

اسکنر : این وسیله با تشخیص تصویر بر روی کاغذ، آن را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند. به این ترتیب که یک شعاع نوری، تصویر را پویش می کند و به ازای هر نقطه از تصویر یک کد دیجیتال را در حافظه ذخیره می کند که برای تشکیل تصویر در روی صفحه نمایش به کار می رود.

وب کم (Webcam) : دوربینی است که به رایانه متصل می شود و برای دریافت تصاویر متحرک به کار می رود. با استفاده از این وسیله می توان هم زمان تصاویر را از طریق اینترنت ارسال کرد. این نوع دوربین ها در ویدیو کنفرانس و گفت و گوهای اینترنتی کاربرد دارند.