نرم افزار حسابداری واقعی بخرید نه نرم افزار حسابداری اسباب بازی !
بازهم به یک بی توجهی تاکید میکنم و آن هم خرید نرم افزار حسابداری است. اول به این سوال خوب فکر کنید که انتظارات شما از یک نرم افزار حسابداری چیست؟

تمامی انتظارات خود را به زبان خیلی ساده در یک کاغذ بنویسید، حالا به یکی از حالتهای زیر می رسید:

تعریف استاندارد کد حسابها جهت ثبت و صدور سند حسابداری
بروزرسانی حسابها و گزارشات مالی
کنترل دقیق بانکها و رفع مغایرت با پرینت ها

به روزبودن محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد
منطبق بودن گزارشات سیستم با سامانه های مالیاتی

بازهم حجم فعالیت ها حائز اهمیت است ولی چارچوب کلی این موارد است حالا اگر یک نرم افزار حسابداری حتی رایگان امکان اجرای این موارد را داشته باشد برای کسب و کار شما مفید است و می توانید به خرید ان فکر کنید.

متاسفانه برخی از مدیران گول مکانات جانبی نرم افزارها را می خورند بجای تاکید به موارد بالا، مجذوب دفترتلفن، نحوه پشتیبانی و ترکیب گرافیک نرم افزار حسابداری می شوند.