تعریف مراکز هزینه، تولیدی، پشتیبانی و اداری: در چنین کسب و کارهایی حتماً باید مراکز و واحدهای تولید و پشتیبانی و اداری و هزینه به تفکیک از هم مشخص شوند تا بتوان در گزارشات مرتبط و آتی، آمار دقیقی از هریک از این مراکز تهیه کرد1
تعریف ایستگاه های کاری: در برخی کسب و کارهای تولیدی و صنعتی و یا کارخانجات متنوع، ممکن است که ایستگاه های کاری مختلفی وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است یک کارخانه شیرآلات دارای چندین واحد تولید باشد و یا دفتر مرکزی آن واقع در محلی به دور از کارخانه و یا با شعب گوناگون باشد.2
تعریف ماهیت فعالیت ها: تمامی فعالیت ها باید به صورت صحیح از یکدیگر تفکیک شوند و اینکار را میتوان به مهندیس بخش فنی و کارشناسان خبره واگذار کرد.3
تعریف ماشین آلات: در یک واحد تولیدی یا صنعتی، لازم است که تمامی ماشین آلات به دقت و درستی تعریف شوند.4
تعریف ظرفیت ها5
تعریف تقویم های کاری: یکی از مزیت های استفاده از نرم افزار حسابداری چه در کسب و کارهای صنعتی و تولیدی، بلکه در تمامی مشاغل، زمانبندی و هشدارهای به موقع سیستم می باشد. لذا با استفاده از این قابلیت می توانید فرآیند های مختلف در جریان تولید یک محصول را زمانبندی نمایید.6
تعریف فرایند تولید7
تعریف فرمول ساخت ها: فرمول ساخت کالا یا محصول، به عنوان یک برگ برنده برای کسب و کارهای تولیدی و صنعتی می باشند و این فرمول ها باید در محلی مطمئن نگهداری شوند که در عین حال برای تولید کنندگان و مدیران قابل دسترس نیز باشد. یکی از ابزارهای کاربردی که در اینگونه کسب و کارها مورد استفاده مدیران قرار میگیرد استفاده از نرم افزار حسابداری تولیدی می باشد که با دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد مورد نیاز یک واحد تولیدی و صنعتی، امکاناتی را در خصوص تولید کالا و تعریف و نگهداری فرمول ساخت هر کالا در اختیار مدیران و مسئولان مربوطه قرار می دهد.8
ایجاد رابطه بین فرمول ساخت و فرایند تولید9
بازنگری کدینگ حسابداری در نرم افزار10
بازنگری کدینگ کالا در نرم افزار11
بازنگری انبار ها: مدیریت انبارها، فاکتورهای مرتبط با انبار، تهیه گزارشات از موجودی انبار و ... برای یک واحد تولیدی بسیار حائز اهیمت است چرا که کالای تولید شده با سرمایه اولیه تولید شده است و نگهداری و حفظ آن، برای تبدیل آن کالا به سود مهم است. لذا مدیریت انبار باید به شکلی دقیق انجام شود.12
تعیین کالاهای مشابه13
تعیین محصول نهایی و مشترک14
بازنگری روش های قیمت گذاری کالا15
بازنگری سیستم نگهداری موجودی کالا16
تعیین روش های ثبت در حسابداری صنعتی ( واقعی، استاندارد یا مختلط )17
تعیین دوره محاسبه قیمت تمام شده18
تعیین الگو هزینه یابی و تعیین نحوه قیمت گذاری کالا: نرم افزار حسابداری پارمیس این امکان را در اختیار کاربران خود قرار می دهد که به پنج روش کالاهای تولید شده را قیمت گذاری نمایند. (FIFO , LIFO ,میانگین و ...)19
تعیین و تعریف انواع انحرافات قابل استفاده و کاربردی مورد نیاز20
تعیین و شناسایی جریان هزینه یابی21
تعریف محرک های هزینه ای22
ایجاد رابطه بین محرک هزینه های با حساب معین و مراکز هزینه و ایستگاه کاری23
تعیین و شناسایی رابطه مراکز هزینه با یکدیگر24
تعیین محرک هزینه ای بین مراکز از نظر سهم دهی25
تعیین مدل تخصیص26
تعیین مدل تسهیم27
ایجاد کارت استاندارد محصول بصورت ریالی28
ایجاد کارت استاندارد فرایند بصورت ریالی29
تعیین هزینه های تبدیل جذب شده و ایجاد منطق جمع آوری اطلاعات واقعی30
محاسبه قیمت تمام شده واقعی: برای واحد های تولیدی و صنعتی، علی الخصوص تولیدی، قیمت تمام شده واقعی کالا بسیار مهم است. چرا که در گزارش گیری های بعدی میتوان از این طریق میزان سود خالص بدست آمده از فروش محصول و همچنین میزان ضرر و زیان و به طور کلی سود و زیان را تهیه کرد.31
محاسبه قیمت تمام شده استاندارد32
محاسبه انحرافا33
تعریف و ایجاد منطق صدور سند حسابداری قیمت تمام شده کالا34
تعیین مدل تهیه گزارشات مرتبط به قیمت تمام شده35