حسابداری صنعتی: عموما به رتق و فتق امور مالی و رویدادهای مربوط به آن در شرکت های تولیدی اطلاق می شود در این شرکتها به دلیل وجود مواد خام، اولیه، بینابینی و محصول باید ثبت ها و صورت های مالی متفاوت و البته بسیار دقیق نوشته شود تا در انتهای سال با توجه به نوع فرایند و حجم کار گزارشات مالی صحیح و مورد استنادی بدست آید چرا که از طریق همین گزارشات است که صاحبان شرکت ها و بنگاههای اقتصادی می توانند استراتژی های کلان مالی خود را تعیین کرده و سرمایه گذاری های درستی را هم انجام دهند .برای درک بهتر توضیح اهمیت حسابداری صنعتی یا بهای تمام شده یک مثال ساده میزنیم فرض کنید کارفرما می خواهد از طریق بهای تمام شده شرکت خود را گسترش دهد و تولید بیشتری داشته باشد حسابدار باید بتواند به درستی مقرون به صرفه بودن خرید ماشین الات جدید یا اجاره انها و یا استخدام نیروهای بیشتر و یا افزایش ساعت کاری نیروهای قبلی و افزایش حقوق انها را معین کند تا کارفرما بتواند بهترین راه و تصمیم را در این خصوص بگیرد مثلا حسابدار با محاسبات دقیق نشان دهد استخدام نیروی جدید از افزایش حقوق نیروهای قبلی به صرفه تر خواهد بود و بسیاری موارد دیگر و تصمیمات کلان که همه به گزارشات مالی و حسابداری بستگی دارد.