برخی تفاوت‌های حسابداری مدیریت با حسابداری مالی
۱/ استفاده‌کنندگان از اطلاعات تهیه شده:
اطلاعات تهیه شده تویط حسابداری مالی عموماً خارج از سازمان هستند. به عنوان مثال سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان. اما استفاده‌کننده نهایی اطلاعات حسابداری مدیریت معمولاً دورن سازمانی هستند و سطوح مختلف مدیریت را شامل می‌شوند.

۲/ استفاده از فرض واحد پولی:
در حسابداری مدیریت برخلاف حسابداری مالی فرض واحد پولی مطرح نیست. بسیاری از اطلاعات تهیه شده در حسابداری مدیریت، به جای واحد پولی، بر اساس تعداد، درصد و … هستند.

۳/ رویکرد زمانی:
حسابداری مالی عموماً گذشته‌نگر است. در حسابداری مالی اطلاعات مالی مربوط به وقایع اتفاق افتاده در گذشته بررسی می‌شوند. حسابداری مدیریتی معمولاً آینده‌نگر است و بیشتر در جهت پیش‌بینی شرایط آتی تجارت فعالیت می‌کند.

۴/ استفاده از استانداردهای حسابداری:
گزارش‌های تهیه شده توسط سیستم حسابداری مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری باشند. این در حالی است که حسابداری مدیریت ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری نیست و اطلاعات تهیه شده در آن، بر اساس نیاز مدیریت، منعطف است.

۵/ گزارش‌ها:
گزارش‌های تهیه شده توسط سیستم حسابداری مالی محدود هستند و معمولاً به صورت سالیانه تهیه می‌شوند. در مقابل گزارش‌های تهیه شده توسط سیستم حسابداری مدیریتی بسیار متنوع‌تر هستند و در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری تهیه می‌گردند.