نرم افزار های حسابداری:
نرم افزار های حسابداری نرم افزار هائی هستند که که اختصاصا برای انجام عملیات حسابداری طراحی شده اند و با استفاده از آنها می توانید تمامی عملیات حسابداری از جمله صدور سند حسابداری ، تهیه دفاتر روزنامه، کل و معین، تنظیم تراز ازمایشی و تهیه صورت های مالی و گزارشات مختلف را انجام دهید. نرم افزار های حسابداری می تواند بسیار ساده و ارزان و یا بسیار پیچیده و گران باشد به نحوی که موسسات بزرگ ممکن است برای تهیه نرم افزار حسابداری مورد نیاز خود میلیارد ها تومان هزینه صرف نمایند.
 

زمینه های استفاده از نرم افزار های برنامه حسابداری:
برای استفاده از نرم افزار های برنامه ی حسابداری ، شرایطی لازم است که حداقل شامل سه مورد زیر میباشد:
1_ در اختیار داشتن کامپیوتر و لوازم سخت افزاری جانبی مورد نیاز .
2_ داشتن سیستم حسابداری مدون به نحوی که نحوه انجام عملیات حسابداری را برای قسمت های مختلف امور مالی ( مثلا: قسمت حقوق و دستمزد، دفتر داری و حسابداری اموال و انبار ) تشریح نموده و فرایند انجام عملیات را برای کارکنان امور مالی تبیین نماید.
3_ داشتن حسابداران آشنا به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری.

انواع سیستم ها و نرم افزار های حسابداری:
همان طور که قبلا بیان گردید، با توجه به حجم عملیات مالی و پیچیده گی فعالیت های مالی  موسسات مختلف ، نرم افزار های حسابداری مورد نیاز آنها میتواند بسیار ساده و ارزان یا بسیار پیچیده و گران باشد. برای مثال: نرم افزار مورد استفاده ی یک واحد تجاری کوچک که 6 نفر کارمند دارد با یک بانک بین المللی که هزاران شعبه در نقاط مختلف دنیا دارد قابل مقایسه نیست . اما به طور کلی می توان گفت که سیستم حسابداری یک شرکت متوسط شامل حسابداری اموال  و انبار ، حسابداری فروش یا درآمد، حسابداری حقوق و دستمزد و دفترداری می باشد.

اصول نصب سیستم ها ی مالی:
نصب هر نرم افزار حسابداری با استفاده از راهنمای نصب آن که توسط تهیه کننده نرم افزار ارائه شده انجام می شود. غالب نرم افزار های حسابداری که در حال حاضر در بازار موجوداست به صورت سی دی در اختیار استفاده کننده گان قرار می گیرد و استفاده کننده گان می توانند با استفاده از راهنمای آنها که به صورت چاپی و یا به صورت فایل کامپیوتری در اختیارشان گذاشته می شود نسبت به نصب نرم افزار اقدام نمایند.

ویژه گی های کاربردی یک نرم افزار حسابداری:
از ویژه گی های مهم یک نرم افزار حسابداری سهولت استفاده و برخورداری از امنیت بالا ی آن می باشد. به علاوه این که امروزه سیستم ها و نرم افزار های حسابداری به نحوی طراحی می شوند که نه تنها با قسمت های مختلف امور مالی و حسابداری ، بلکه با سایر قسمت های یک موسسه از جمله قسمت فروش ، تدارکات و کارگزینی مرتبط و لینک باشد به طوری که اطلاعات وارد شده توسط قسمت های دیگر به راحتی در اختیار امور مالی قرار گیرد تا نه تنها نیازی به ورود مجدد اطلاعات به کامپیوتر نباشد بلکه مهم تراز همه بتوان سیستم کنترل داخلی را به نحو مناسب طراحی و اجراء نمود.

1_ تمام نیاز های موسسه در زمینه ی تهیه گزارشهای مربط به حسابداری را فراهم نماید.
2_ به منظور حفظ و نگه داری اطلاعات و عدم دسترسی افراد غیر مسئول و فیر مرتبط ، از امنیت مناسب برخوردار باشد.
استفاده از آن برای برای کاربران سیستم (حسابداری) آسان باشد.
4_ سیستم به نحوی طراحی شده باشد که هر نوع اطلاعات فقط یک بار وارد سیستم شود و با ورود اطلاعات توسط یک کاربر، نیازی به ورود همان اطلاعات توسط سایر کاربر ها وجود نداشته باشد.
5_ امکان انجام تعقییرات مورد نیاز در مورد نرخ مالیات و بیمه و موارد مشلبه توسط کاربر ارشد بدون حضور برنامه نویس وجود داشته باشد.